Tag Archives: Diploma.

NLP Diploma i Uvod u Coaching – Beograd 1.-2. oktobar 2016 i Niš 8.-9. oktobar 2016

Pridružite nam se na vikendu u oktobru – NLP Diploma i Uvod u Coaching – 2 u 1! Beograd – 1-2. oktobar 2016. Niš – 8-9. oktobar 2016. Obuku vode: Lidija Marković Rosati i Thomas Bjorge – Medjunarodni NLP Treneri i jedini treneri u Discover A Lot More

AoEC 13. generacija polaznika Practitioner Diploma of Executive Coaching

Academy of Executive Coaching (AoEC) je najcijenjenija organizacija za obrazovanje i certifikaciju Executive Coach-eva u svijetu, priznata od strane dviju najvećih svjetskih udruga: ICF-a (International Coaching Federation) i EMCC-a (European Mentoring Discover A Lot More